3 trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo luật mới - An Long Land

3 trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo luật mới

Luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2021 sẽ bổ sung các trường hợp xây nhà ở không phải xin giấy phép xây dựng. Theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (hiệu lực từ ngày 01-01-2021), có ba trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không cần phải xin giấy phép xây dựng.

Theo đó, trường hợp thứ nhất là công trình nhà ở riêng lẻ quy mô dưới bảy tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ đầu tư trong trường hợp này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương.

Ảnh minh họa

Trường hợp thứ hai là xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn quy mô dưới bảy tầng thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cuối cùng là trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

THEO BÁO PHÁP LUẬT