Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - An Long Land

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trưa ngày 16/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh. Đại hội khẳng định, trong 5 năm qua mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước và của tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn những hạn chế, yếu kém, song toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh với quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt được những kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Toàn cảnh phiên bế mạc đại hội

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thống nhất về phương hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm 2020-2025. Trong đó tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản; ưu tiên phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở hình thành các khu (tổ hợp) công- nông nghiệp- dịch vụ ở các địa phương có điều kiện để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ở từng địa bàn.

Đại hội còn thống nhất thông qua 4 lĩnh vực đột phá của tỉnh và 16 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó xác định 5 năm tới, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng. Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tỉnh (GRDP), bình quân hàng năm trên 8,5%; bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 186 triệu đồng (tương đương 8 ngàn USD); tổng vốn đầu tư xã hội huy động trong 5 năm trên 500 ngàn tỷ đồng; đến cuối năm 2025, có 100% xã và  ít nhất 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25% số xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và H.Xuân Lộc hoàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu…

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Chia sẻ tâm huyết niềm tin về sự thành công của đại hội, Đồng chí Hồ Văn Nam, đoàn đại biểu Đảng bộ TP.Long Khánh:

TP. Long Khánh sẽ tận dụng mọi nguồn lực của tỉnh xây dựng thành phố hiện đại

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này, đoàn đại biểu TP.Long Khánh cảm thấy tự hào vì đã hoàn thành được chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra, đó là đưa TX.Long Khánh trở thành thành phố sớm hơn dự kiến.

Tại kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, chúng tôi rất vui mừng vì dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiếp tục nhắc đến TP. Long Khánh như một động lực phát triển của tỉnh, tạo thành đô thị vệ tinh hiện đại. Chúng tôi cho rằng những quyết sách của tỉnh dành cho TP. Long Khánh đề ra tại đại hội lần này sẽ tạo cho thành phố thêm nhiều sinh lực mới, và tin tưởng rằng đến năm 2025, TP. Long Khánh sẽ tiếp tục phát triển nhanh và hiện đại. Sự phát triển của TP. Long Khánh không chỉ có ý nghĩa với chính thành phố mà còn là động lực lan tỏa ra nhiều địa bàn lân cận.

Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức Đảng từ tỉnh đến chi bộ, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết, văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến toàn dân. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội.

THEO BÁO ĐỒNG NAI