Đo Đạc Đất Vườn Cam Bảo Quang Long Khánh - An Long Land

Đo Đạc Đất Vườn Cam Bảo Quang Long Khánh

Xã Bảo Quang Long Khánh

2 triệu/ 500m2

Tổng quan

Giá: 2 triệu/ 500m2

Diện tích: 500 m2

Tình trạng: đất vườn

Địa chỉ: Xã Bảo Quang Long Khánh

Mô tả

dự án đo vẽ nhà dân

khách hàng : Anh Toàn

đất vườn cam diện tích 500 m2

giá đo đạc bao gồm bản vẽ : 2 triệu/ 500m2

Bản đồ