Năm 2021, TP. Long Khánh triển khai 98 dự án - An Long Land

Năm 2021, TP. Long Khánh triển khai 98 dự án

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho TP. Long Khánh, trong đó có 98 dự án với diện tích đất hơn 434ha. Lĩnh vực TP. Long Khánh sẽ triển khai nhiều dự án trong năm nay là hạ tầng giao thông khoảng 19 dự án, khu dân cư đô thị 11 dự án và cơ sở giáo dục – đào tạo 9 dự án… Các dự án về giao thông cần diện tích đất để xây dựng nhiều nhất với 138ha. Mục tiêu của TP. Long Khánh là năm 2021, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và kết nối các tuyến đường, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo đột phá cho phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025.

TP Long Khánh (Ảnh: Lò Văn Hợp)

Diện tích đất TP. Long Khánh cần thu hồi trong năm nay để thực hiện các dự án là hơn 362 ha. Phần lớn diện tích đất để thực hiện dự án là của các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở.

THEO BÁO ĐỒNG NAI