Lưu trữ Tin tức - Trang 6 trên 6 - An Long Land

13/08/2020

Công bố thành lập Công ty CP Đo đạc Thiết kế Xây dựng An Long Land

Công ty CP Đo đạc Thiết kế Xây dựng An Long Land được thành lập theo GPĐKKD số 3603736839 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 8/7/2020. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Đo đạc lập bản đồ địa chính Đo vẽ công trình trên đất Đo đạc […]

Scroll Up